През месец юни и началото на юли бяха раздадени на гражданите на Стара Загора 250 броя тестове
за уроинфекции ,,Cherto". В офиса на СНЦ,,Здраве и морал" се получиха благодарствени отзиви.