На 26.06.2015 година и на 10.07.2015 година доброволци от СНЦ „Здраве и морал” - пълноправен и регионален представител на Националната пациентска организация, проведе анкета с цел получаване на информация за качеството на медицинската помощ от пациентите лекувани в УМБАЛ „ Проф. д-р Стоян Киркович” град Стара Загора. Анкетирани бяха 96 лица които в момента провеждат лечение в 15 отделения на УМБАЛ – Стара Загора. 

Анализи на резултатите от проведената анкета

СНЦ "Здраве и морал" партнира с много организации в Турция.

Бяха поканени и одобрени 5 доброволци, на възраст между 20 - 25 г.

Те ще участват в семинар "Мир на балканите", в периода  12.06-21.06.2015 г. в Турция - гр. Истанбул.